שירותי החברה
מים ביוב וניקוז
תקשורת ואנרגיה
הנדסה אזרחית

הנדסה אזרחית

ניסיון מקצועי נרחב שמביא לתוצאות הרצויות בשטח

מחלקת ההנדסה האזרחית והתשתיות של מרשל הנדסה עוסקת בתכנון, תאום תשתיות, בפיקוח על הבנייה ובניהול פרויקטים אזוריים ועירוניים. המחלקה נתמכת על-ידי כל מערך שירותי ההנדסה הזמינים במחלקות השונות של החברה.