שירותי החברה
מים ביוב וניקוז
תקשורת ואנרגיה
הנדסה אזרחית

מים ביוב וניקוז

 ניסיון מוכח שמביא לפיתרונות הנדסיים מתקדמים
 
מרשל הנדסה מתמחה בתכנון כללי ומפורט, פיקוח על ההקמה וניהול פרויקטים של מערכות מים, ביוב, וניקוז  עירוניות, אזוריות וארציות.  עריכת תוכניות מפורטות לביצוע של תשתיות מים וביוב כולל מפרטים, פרטים, עריכת כתבי כמויות, הגשה למכרזים ועריכת מסמכי חוזה, וכן עבודות פיקוח צמוד על הביצוע.