הרשות לפיתוח ירושלים

 
העבודות שבוצעו לרשות לפיתוח ירושלים:
 - בקרת תכנון  וביצוע לפרויקטים הנדסיים כדוגמת , פיתוח אזורי תעשיה בכל העיר,בקרה לפרויקט פיתוח אגן העיר העתיקה ופיתוח שטחים פתוחים סובב חומות העיר.
 -  מרשל הנדסה מבצעת בקרה הכוללת בעיקר:
   א. בקרה ואישור הוצאת מכרזים- בדיקת תכנון ,אומדנים ומסמכי חוזה.
   ב. בקרת לוחות זמנים.
   ג. אישור עבודות נוספות/חריגות ומחירים לפני ביצוע. 
   ד. בקרה שוטפת  על תקציב הפרויקט.
   ה. אישור חשבונות.
   ו.  יעוץ הנדסי שוטף.