משרד הבינוי והשיכון


עבודות שבוצעו עבור משרד השיכון:
- תכנון שתי בריכות מים בנפח של  10,000 מ"ק  + תחנת שאיבה  - יבנה
- תכנון קווי ביוב – בית שמש