מטה יהודה


עבודות שבוצעו עבור מטה יהודה:
- תיכנון וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית.
- סלילת כבישים.
- פיתוח ישובים חדשים .