עיריית ירושלים


עבודות שבוצעו עבור עיריית ירושלים:
- בקרה ויעוץ  לעיריית ירושלים לנושא הכנת הסכמי פיתוח  לשכונות חדשות מול גורמים שונים (מנהל מקרקעי ישראל , יזמים פרטים וכו' ) – העבודה כוללת בדיקת  אומדנים לעלות פיתוח כבישים תשתיות  ושטחים ציבוריים לצורך חישוב וקיזוז אגרות פיתוח , הכנת לוחות זמנים ושלביות ביצוע לפיתוח שכונות חדשות .מעקב אחר הביצוע
- אחראי אבטחת איכות עבור אגף תשתיות ותחבורה לנושא סלילת כבישים חדשים ושיקום כבישים קיימים – הטמעת תהליכי QA//QC , בקרת לוחות זמנים ,בקרה תקציבית
- ניהול ופיקוח עבודות קירצוף וריבוד רחובות במיסגרת חוזה שנתי