מקורות


עבודות שבוצעו עבור חברת מקורות:
  - הכנת תוכניות אב כלליות לאספקת מים לאזורים שונים בארץ לכל המרחבים (צפון מרכז ודרום) .
  - תכנון והכנת תב"ע למתקנים הנדסיים (בריכות אגירה ותחנות שאיבה ) בכל הארץ .
  - תכנון מפורט לקווי מים שפירים וקולחין בכל הארץ לכל מרחבי התכנון של מקורות  בכל הקטרים עד "80 אינטש – היקף התכנון לקווי הולכה עשרות ק"מ בשנה . 
  - תכנון  מאגרים , בריכות מים ותחנות  שאיבה ומתקנים שונים - תכנון מאגר מים בנפח של  מאתיים אלף קו"ב לירושלים, שמונה בריכות מים בנפחים שונים (5,10 אלפי קו"ב).
  - תכנון מפעלי מים להשבת קולחים –  תכנון של עשרות מפעלי קולחין לדוגמא : קולחי לטרון , קולחי מט"ש תימורים קרית גת וכו'.
  - תכנון עבודות הנדסה אזרחית למתקנים וקווים -   גשרי צינורות למעבר נחלים, גידור לבריכות וקידוחים, משטחי עבודה במתקנים ברחבי הארץ, תוכניות לדרכי גישה למתקני מקורות.
  - יעוץ למנהל תכנון  ארצי בחב' מקורות במשרד הראשי .