חברת הגיחון

 

עבודות שבוצעו עבור הגיחון מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ:
  - תכנון ופיקוח בפרויקטים רבים של מערכות המים הראשיות והמשניות במסגרת חוזים שנתיים
  -  פיקוח על ציפוי פנים לקווי ביוב בשיטת השרוול המתהפך, תכנון ופיקוח על קווי ביוב במסגרת חוזים שנתיים וכן:
       - תכנון ופיקוח תשתיות תקשורת לחיבור בין מתקני הגיחון.
       - תכנון רשתות מים,ביוב וניקוז בהקמת שכונות שונות בירושלים.
       - תכנון ופיקוח על הקמת מתקני מים וביוב בחוזה שנתי.
       - ניהול פרויקט ופיקוח קו מאסף צפון מזרחי בקוטר 125 ס"מ באורך 6 ק"מ.
       - תכנון קו מאסף ביוב נחל רפאים קוטר 125 ס"מ אורך 2.5 ק"מ.
       - תכנון עבודות ביוב בשיטות מתקדמות – קידוחים אופקיים, קידוחי HDD , ניפוץ קווים.
       - תכנון קווי ביוב  גרביטציונים בקידוח אופקי מתכוונן (HDD) באורך של 400 מטר בסלע.
       - תכנון קו מאסף ביוב  "24 בגרביטציה במיני מנהור בסלע באורך 500 מטר.
       - מנה"פ ופיקוח על דחיקת צינור ביוב כביש 1 במחלף מוצא בקוטר 160 ס"מ.