קצא''א

עבודת עבור קווי דלק - קצא"א: 
  -  חברת מרשל מאושרת לתכנון וביצוע תשתיות קווי דלק בכל הארץ.