תש''ן

עבודת עבור קווי דלק תש''ן: 
  -  חברת מרשל מאושרת לתכנון וביצוע תשתיות קווי דלק בכל הארץ.