חברת החשמל

 עבודות שבוצעו עבור חברת החשמל:
 - תכנון כללי ומפורט ,ניהול פרויקטים, פיקוח צמוד בתשתיות של כבלי חשמל מתח עליון מתח גבוה ומתח נמוך, תכנון ניהול פרויקט ופיקוח על הקמת קווי מתח עליון (161KV) תת קרקעיים באורך של כ- 18 ק"מ, הורדת רשת עילית מ"ג ומ"נ  בתווך עירוני הכוללים עבודות חפירה מסיביות מתחת לכל התשתיות העירוניות הקיימות  בעומק של (4-6 מ') וברוחב 3 מ' כולל עבודות דיפון לחפירות באורך של 500 מ'  ותמיכת תשתיות, ביצוע הסדרי תנועה סלילת מעקפים שינוי רמזורים והעתקת ופינוי תשתיות מתוואי מתוכנן, ביצוע קידוחים אופקיים מקבילים בקטרים של  80 ס"מ באורכים גדולים בחציות עורקי תנועה ראשיים בכל סוג קרקע (600 מ"א קידוחים בכביש בגין), עבודות קירות תמך מילוי וסלילת כבישים בכל סוגי האספלט (רגיל,בזלת,SMA   וכו'), הקמה ובנית תחנות טרנספורמציה.
 
 - תכנון מנהרת שרות בשיטת MICROTUNNELING  /פיצוץ חציבה ותימוך,  בקוטר של 4 מ' באורך של 900 מ' עבור יציאות כבלי  חשמל  מתחמ"ש גבעה צרפתית ירושלים ,המנהרה בעומק 20 מ' כוללת את כל המערכות הנלוות (אוורור, תקשורת, תאורה, גילוי אש ועשן, מכרסמים, ניקוז וכו').
תכנון מנהרת שרות בשיטת CUT AND COVER  באורך של 500 מ' עבור יציאות כבלי  חשמל מתחמ"ש גבעת שאול  ירושלים בעומק 7 מ' כולל תכנון הסדרי תנועה, מעקפים, תימוך ודיפון וכל המערכות הנלוות (אוורור, תקשורת, תאורה. גילוי אש ועשן, מכרסמים, ניקוז וכו').