רכבת ישראל


עבודות שבוצעו עבור רכבת ישראל:

 - הנהלת פרויקט -הפרדות מפלסיות, במסגרת החלטת ממשלה על ביצוע הפרדות מפלסיות לביטול מפגשי כביש-מסילה באמצעות שימוש בגשרים ובמנהרות בכל הארץ חברתנו ביצעה קידום זמינות לביצוע של 54 הפרדות שבאחריות רכבת ישראל. הפרויקט כלל ניהול פינוי התשתיות והמטרדים, איתור כל המערכות התת- קרקעיות באמצעים חדישים (מכשור אלקטרו מגנטי, אלקטרו אקוסטי, ראדר וכו'), תאום כל העבודות מול חברות התשתית השונות, סגירת חוזי תכנון וביצוע, הזמנות חומרים וכו'. בפרויקט תוכננו מחלפים, כבישים, גשרים ומנהרות אשר לצורך בנייתם היה צורך בפינוי, העתקה ומיגון של מגוון התשתיות הקיימות (חשמל, מים, דלק, תקשורת, ביוב, ניקוז, גז וכו'). כל פרויקט בוצע בלוח זמנים צפוף כאשר רוב ההפרדות מאושרות בהליך סטטוטורי בוות"ל