הוט

עבודות שבוצעו עבור חברת HOT
  - תכנון כללי ומפורט למרחב י-ם.
  - תכנון כללי ומפורט למרחב שפלה.
  - הכנת תוכנית לאחר ביצוע לקווים חדשים וישנים - מאות ק"מ בשנה.