בזק

עבודות שבוצעו עבור חברת בזק:
-    תכנון כללי ומפורט בתחום חטיבת דרום ממודיעין ועד אילת.