סלקום

עבודות שבוצעו עבור חברת סלקום:
- תכנון כללי ומפורט  של תשתיות תקשורת בכל הארץ.
- תכנון כללי ומפורט לכל התשתיות בירושלים.