אודות החברה
צוות ההנהלה

צוות ההנהלה

 צוות ההנהלה כולל:
 
יהודה שלום,
התמחות מקצועית
בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית מהמכללה האקדמית להנדסה בנגב- באר שבע.
ניסיון רב בתכנון ניהול פרויקטים ופיקוח על עבודות סלילת כבישים, פיתוח ערים, ועבודות הנדסה אזרחית כולל קווי מים ביוב ניקוז, מובלים, מנהרות שרות לתשתיות תת-קרקעיות.
התמקדות וההתמחות בתחום סלילת כבישים ורחובות, עבודות פיתוח ערים, מנהרות שרות לתשתיות, קידוחים אופקיים, דחיקה וטכנולוגיות NO DIG.
 
 דורון רגב, 
 התמחות מקצועית
בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ותואר שני בהנדסה סביבתית מהטכניון, חיפה.
בעל ניסיון רב בתכנון ועריכת תוכניות מפורטות לביצוע של תשתיות מים וביוב כולל מפרטים, פרטים, עריכת כתבי כמויות, הגשה למכרזים ועריכת מסמכי חוזה, וכן עבודות פיקוח צמוד על הביצוע.  עריכת תכניות כלליות, תוכניות אב וסנת''ים לחברות מים, עיריות ותאגדי מים בארץ ובעולם.
התמקדות וההתמחות בתכנון תשתיות מים וביוב בקטרים גדולים ומקומות מסובכים, יעוץ ועריכת תוכניות אב ואספקת מים בסדר גודל מרחבי וארצי (שימש בתור יועץ ליחידת משאבי מים במקורות), תכנון וביצוע מנהרות שרות לתשתיות.
 
אנדריצ'ויו וסילה, 
התמחות מקצועית
בעל תואר שני בהנדסה מהמכון להשבחת קרקע במכון אגרונומי בוקרסט - רומניה.
בעל ניסיון רב בתכנון, פיקוח, וביצוע של תשתיות מים וביוב במערכות עירוניות, וארציות, תכנון מערכות לאיסוף וסילוק שפכים, תאום תשתיות וייעוץ תב"ע.  כ''כ בעל ניסיון בהקמה, הפעלה ותחזוקת מערכות השקיה בחקלאות, תחנות שאיבה, ניקוז וייבוש קרקע.
התמקדות וההתמחות בתכנון תשתיות מים וביוב כולל תחנות שאיבה ומאגרים., תאום תשתיות וייעוץ תב''ע.
 
 שם טוב רחמני,
 התמחות מקצועית
בוגר מכללת  אולייסקי בהנדסת בנין,
בעל ניסיון רב בתכנון עבודות בניה ועבודות הנדסה אזרחית לתשתיות עירוניות וארציות. ביצע עבודות תכנון כבישים, מאספי ביוב ארציים, קווי מתח עליון 161KV תת קרקעיים, קווי תקשורת ותשתיות תקשורת, קידוחים אופקיים ומנהרות שרות לתשתיות.  כ''כ ביצע תכנון אדריכלי של למעלה מ 5,000 יחידות דיור כולל עבודות פיתוח רחובות ומתחמים.
התמקדות וההתמחות בתכנון כבישים, וקווי מים, ביוב, אנרגיה ותקשורת בתוויים עירונים ובין עירוניים מסובכים,  תכנון וביצוע קידוחים אופקיים מנהרות שרות לתשתיות.